logo-ssh

Sørlandet Sykehus HF

Sørlandet sykehus HF driver sin virksomhet over hele Agder og sykehuset har alle tjenester innen spesialisthelsetjeneste for somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling.Foruten de tre store sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord, har sykehuset en utstrakt virksomhet gjennom den distrikt baserte psykiatrien med poliklinikker, dagavdelinger og boenheter flere steder. Sykehuset er også svært tilstedeværende på hele Agder gjennom akuttberedskapen i de såkalte prehospitale tjenestene. Tjenesten skal kunne nå hvor som helst på Agder, enten med ambulanse eller helikopter. Begrepet prehospitale tjenester innebærer at våre ambulanser og helikopter, etter hvert har så mye og godt utstyr at de kan sette i gang livreddende behandling på skadestedet. Sykehuset driver også et utstrakt arbeid innen utvikling og forskning.

http://www.sshf.no/