Å være trainee

Traineeprogrammet varer i 18 måneder, fordelt på tre perioder. Som trainee får du erfaring i både offentlig og privat næring.

Hva gjør en trainee?

Oppgavene traineene blir satt til vil variere fra bedrift til bedrift. Som oftest jobber traineer med bestemte prosjekter som bedriftene ønsker å få gjennomført. En viktig erfaring er at traineene, etter å ha vært ansatt i relativt kort tid, utvikler sin kompetanse og de oppgavene som blir ansett som relevante. Flere traineer har endret innholdet i sitt arbeid i løpet av 6 måneders-perioden og fått krevende utfordringer.

I tillegg til prosjektrelaterte oppgaver får du som trainee et ekstra innblikk inn i ledelsen av bedriften. I de fleste bedrifter blir traineen invitert med på ledermøter, avdelingsmøter og lignende, som skal gi en ekstra utvikling og dypere forståelse av hvordan ulike bedrifter styres.

Faglig utvikling og mentorordning

Alle traineer får tildelt en ekstern mentor til å følge gjennom hele programmet. Dette er en unik mulighet til å videreutvikle seg kontinuerlig i tillegg til selve arbeidserfaringen. Gjennom trainee-programmet settes det fokus på et personlig utviklingsprosjekt, og mentor brukes som en samtalepartner for å oppnå dette. Det er opp til deg selv hvordan du ønsker å benytte deg av din mentor. Noen bruker mentor til samtaler om personlig utvikling og hvilke mål man ønsker å nå i sin karriere. Andre går mer konkret til verks og bruker mentor som medhjelper til blant annet videre jobbsøking og karriereveiledning. 

Gjennom traineeprogrammet vil du bli invitert til å delta på aktuelle regionale fagseminarer, og traineene skal igjennom et kommunikasjonskonsept med skriftlig og muntlig trening. Det blir også gjennomført to studieturer i løpet av perioden. Turene blir lagt opp slik at traineene får mulighet til å treffe regionalt og nasjonalt næringsliv, samt å få bedre innsikt i offentlige institusjoner som f eks Stortinget og EU-kommisjonen. 

Oppfølging og sosiale arrangement

Traineene får i hver bedrift en kontaktperson (fadder) som har hovedansvaret for vedkommendes arbeidsoppgaver og utvikling. Programmet har også ansatt en daglig leder som i tillegg til å lede programmet følger opp både traineene og virksomhetene gjennom hele perioden. Flere ganger i semesteret inviteres traineene og faddere til sosiale arrangement. Også flere av deltakerbedriftene inviterer traineene på ulike relevante samlinger.

Lønn og ansettelsesvilkår

Traineer er midlertidig ansatt i Trainee Sør for en periode på 18 måneder, og lønn fastsettes årlig per 1. september. Per 01.09.23 er årslønn 580.000 kroner.

 

Ønsker du et dypere innblikk i hvordan det er å være trainee?

Les traineenes blogg