Styret i Trainee Sør

Styret i Foreningen Trainee Sør og Trainee Sør AS (fra 29. april 2021):

1

Universitetet i Agder

Anne Martins Bjærke
Per Sigurd Sørensen (vara)

2

Kristiansand kommune

Kjell Kristiansen
Arild Andresen (vara)

3

Agder Energi

Ingebjørg B. Trydal
Kirsti Lie (vara) 

4

Sparebanken Sør

Rolf Horst Søraker

5

KAPABEL AS

Dag Nordbø (styreleder)

6

Trainee (tillitsvalgt)

Stine Gåsland
Helene Puntervold Meland (vara) 

7

ITEK AS

Erik Amundsen

8

Arendal Næringsforening

Morten Haakstad

9

Tidligere trainee

Mari Helland Frøysnes