Bli medlemsbedrift

Trainee Sør gir deltagervirksomhetene tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft som tilfører verdifull kunnskap og nye impulser til virksomheten. I tillegg får virksomheter bygget nettverk med traineer og andre virksomheter på Sørlandet.

Hensikten med Trainee Sør

Trainee Sør har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Næringen på Sørlandet er i sterk vekst og Trainee Sør skal tiltrekke seg de mest ambisiøse og kompetente hodene og gi dem en unik start på yrkeskarrieren.

Trainee Sør gir deltagervirksomhetene tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft som tilfører verdifull kunnskap og nye impulser til virksomheten. I tillegg får virksomheter bygget nettverk med traineer og andre virksomheter på Sørlandet. 9 av 10 traineer får tilbud om arbeid på Sørlandet i etterkant av programmet.

For traineene gir programmet både faglig og personlig utvikling gjennom arbeidserfaring fra tre ulike plasseringer i både offentlig og privat næring, og gjennom mentorordning, fagsamlinger, studieturer og sosiale arrangement.

Alle virksomheter som deltar er medlem i Foreningen Trainee Sør (TS) som igjen er 100% eier av Trainee Sør AS (TSAS).

Programmets omfang

Traineene deltar i et 18 måneders program, som normalt vil være i tre ulike virksomheter, 6 måneder på hvert sted. Opptak av traineene skjer to ganger i året, med oppstart i mars og september.

Virksomhetene som er medlem vil normalt ta inn en trainee for 6 måneder, minst hvert 3. år. Man er knyttet til Trainee Sør-nettverket også i perioder uten trainee. Se mer om hvilke bedrifter som er medlem.

Fordeler med deltagelse i Trainee Sør:

  • Uforpliktende tilgang til ny kunnskap og nye impulser.
  • Få innspill som kan utfordre etablerte normer, synspunkt og holdninger i virksomheten.
  • Vise virksomheten frem til et nettverk av potensielle arbeidstakere.
  • Bygge nettverk med andre virksomheter og nyutdannede på Sørlandet.
  • Tilgang til arenaer for samspill med virksomheter innen både offentlig og privat næring.

Trykk på «Bli medlemsbedrift» og fyll inn skjema for å bli kontaktet av Trainee Sør AS. Har du spørsmål kan du også ta direkte kontakt med vår daglig leder:

Anna Gunningberg
Tlf: + 47 47 287 300
E-post: Anna.Gunningberg@traineesor.no

Bli medlemsbedrift
Traineer som brobyggere og ressurser

Traineer som brobyggere og ressurser

Deltagende virksomheter gir gode tilbakemeldinger på sine erfaringer med Trainee Sør-programmet.

 

Les bedriftenes erfaringer