logo-siem-offshore

Siem Offshore Inc.

Siem Offshore Inc. er eier og operatør av moderne offshore skip for den globale olje- og gass industrien.

Flåten består av 43 skip inkludert ankerhåndteringsskip, plattform forsyningsskip, brønnintervensjonsfartøy og konstruksjonsskip designet for å tåle de mest ekstreme forhold.

Siem Offshores hovedkontor er i Norway (Kristiansand), og har også kontor i Brasil (Rio de Janeiro, Macaé og Aracaju), Tyskland (Leer), Nederland (Groningen),  USA (Houston), Ghana (Accra), Canada (St. John''s and Dartmouth), og Australia (Perth). 

http://www.siemoffshore.com/