logo-norconsult

Norconsult Norge AS

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester - fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Norconsult er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet, og har betydelig kompetanse innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap.

Norconsult har 2550 medarbeidere med hovedkontor i Sandvika utenfor Oslo. Norconsult har vid geografisk tilstedeværelse; 47 kontorer i Norge, lokale virksomheter i Sverige, Danmark, Mosambik, Sør-Afrika, Laos, Thailand, Filippinene, Peru og Chile, samt prosjektkontorer som opprettes etter behov.

http://www.norconsult.no/