hovedlogo-vanlig-ny-logo

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en medlemseiet og partipolitisk nøytral næringsorganisasjonen med 1000 medlemsbedrifter. 

Foreningens formal er å bidra til en positiv næringsutvikling i Kristiansandsregionen.

Vi skal være en viktig møteplass for bedrifter og næringsdrivende, og en næringspolitisk pådriver. Videre skal vi fremme næringslivsinteresser i Kristiansandsregionen for å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Dette skal vi gjøre ved å være en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør og en attraktiv samarbeidspartner.

Næringsforeningen setter også fokus på regionens næringsliv gjennom aktiviteter, næringslivsmagasinet SPENN og digital kommunikasjon. I tillegg deltar foreningen også i ulike fora som arbeider med næringspolitiske spørsmål.