thumbnail_ugland-horisontal-cmyk

J.J. Ugland Selskapene

Fra sitt hovedkontor i Grimstad driver J.J. Ugland Selskapene (JJUC) en verdensomspennende virksomhet. JJUC opererer kommersielt og teknisk en flåte på 42 enheter; bulkskip, tankskip, PSV, lektere og ett kranskip. I tillegg er det kontrahert 2 nybygg. A/S Uglands Rederi er morselskap for shippingvirksomheten, og er gjennom datterselskaper også etablert i Stavanger og Canada.

I JJUC inngår videre AS Nymo, som er et mekanisk verksted med hovedmarked innen offshoreproduksjon. JJUC sysselsetter rundt 1100 personer og har en årlig omsetning på ca. kr 2 milliarder. Selskapene innen JJUC har et sunt økonomisk fundament som muliggjør videre ekspansjon.

http://www.jjuc.no/