grimstad_original_rgb_tekst_h-(3)-ny-logo

Grimstad kommune

Grimstad kommune rundet 23.000 innbyggere i 2017, og er Aust-Agders nest største by. 
Byen ligger sentralt plassert på sørlandskysten med gode veiforbindelse både østover og vestover via E18, og til kontinentet via Kjevik lufthavn eller ferje til Danmark.

Sjøen har hatt stor betydning for kommunen.  Etter at bystatusen ble innvilget i 1816, la sjøfarten grunnlag for en maritim storhetstid for Grimstad.

I dag er byens nærings- og samfunnsliv mangfoldig. Byen er universitetsby med campus, og det gode samspillet mellom næringsliv, forskning og utdanning har fått tid til å utvikle seg. 
Grimstad har fortsatt en betydelig maritim virksomhet.

I dag er sjøen og skjærgården også viktig for turismen.

Grimstad er Agders største landbrukskommune.

Skjærgården utenfor Grimstad har et utall av øyer, holmer og skjær. 
Takket være Selskapet for Grimstad bys vel, som allerede på 1920-tallet begynte med oppkjøp av skjærgårdsområder, er store deler av skjærgården tilgjengelig for allmennheten.

https://www.grimstad.kommune.no/