logo-gcenode

GCE NODE

GCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering) er en næringsklynge med ca 60 bedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet. Offshore næringen på Sørlandet representerer et sterkt industrielt miljø. En intens konkurranse bedriftene imellom, samhandling med krevende olje- og gasskunder og strenge myndighetskrav har bidratt til at mange av bedriftene har oppnådd en unik markedsposisjon i sine segmenter. Bedriftene i NODE leverer alt fra komplette plattformløsninger til høyteknologisk utstyr for bruk om bord i plattformer og skip. Kundene er riggeiere, oljeselskaper og rederier nasjonalt og internasjonalt.

http://www.nodeproject.no/