logo-fvn

Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen er sørlandets største mediehus, med 146 000 daglige brukere. De har de siste årene lansert flere nye produkter på nett, TV og mobiltelefon.Med 270 dyktige ansatte og en omsetning på 430 mill. kroner lager Fædrelandsvennen produkter som er viktige for regionen. Med fokus på brukere og annonsører jobber de kontinuerlig med utvikling av alle mediekanalene – både internt og i fellesskap med samarbeidende mediehus i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Selskapet er en del av Media Norge.

http://www.fvn.no/