logo-dyreparken

Dyreparken Kristiansand

Kristiansand Dyrepark er en av landets største fornøyelsesparker, og har de siste årene hatt over 650000 besøkende. Parken sysselsetter i ca. 114 årsverk fordelt på ca. 35 heltidsansatte, ca. 25 deltidsansatte og over 550 sesongmedarbeidere. Dyreparkens visjoner er at ”Vi skal begeistre barn og voksne med aktive opplevelser og levende inntrykk".

http://www.dyreparken.no/