bilde-av-meg

Vi er en stor familie i Trainee Sør!

Den tidligere Indøk-studenten elsker teknologi og går gjerne på tur med den nyinnkjøpte dronen. Vel hjemme i kjente trakter ser 24-åringen frem til perioden som trainee, på søken etter drømmejobben.

Ettersom Erik André Reime er oppvokst i Søgne, synes han det er deilig å være tilbake i kjente omgivelser. 24-åringen er over gjennomsnittet interessert i teknologi, og leser nærmest samtlige anmeldelser fra tek.no om mobiltelefoner, droner og PC-er.

Tilbake til Sørlandet

Reime har studert industriell økonomi og teknologiledelse, også kjent som Indøk, på NTNU i Trondheim. Utdanningen kombinerer teknologi med økonomi og ledelse.

Jeg valgte Indøk-studiet fordi jeg interesserer meg for business og teknologi. Ettersom studiet ligger i skjæringspunktet mellom disse, var valget midt i blinken for meg. Under utdanningen lærte jeg å beherske komplekse problemstillinger i tverrfaglige team, blant annet gjennom prosjektoppgaver for næringslivet.

Utdanningen er lagt opp slik at man først velger en teknologiretning som danner grunnlaget for hvilke fag man har i studietiden. Senere velger man en hovedprofil, som bestemmer hva slags økonomi-/ledelsesfag en skal fordype seg i de to siste årene.

Teknologiretningen jeg valgte er produktutvikling og produksjon, med fordypning innenfor produksjon og kvalitetsteknikk. Med andre ord har jeg lært mye om produksjonsindustri og konseptet Lean. Hovedprofilen min, som la føringer for de to siste årene på studiet og masteroppgaven, er “strategisk endringsledelse”. Dette kommer godt med i nåtidens og fremtidens bedrifter, hvor endringer skjer raskt. I løpet av studietiden fikk jeg særlig øynene opp for endringsledelse og organisasjonsutvikling, og jeg trives godt med det å jobbe i team sammen med andre.

 

Masteroppgaven min handler om organisasjonskonseptet Agile, som er veldig populært særlig innenfor software-bransjen. Masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med en medstudent og Sintef, hvor vi undersøkte hvordan en kompleks organisasjonsstruktur kan by på utfordringer.

Reime synes det er spennende å dele kunnskap med andre, og jobbet derfor som studentassistent i flere fag på NTNU. Deriblant industriell økonomisk analyse samt prosjektplanlegging og styring. I tillegg var han også en-til-en-underviser i matematikk for en ungdomsskoleelev.

«Et knallbra opplegg»

24-åringen søkte Trainee Sør ettersom han så den unike muligheten til både faglig og sosialt utbytte. I tillegg legger ikke Reime skjul på at han ønsket seg hjem «til det blide Sørland».

Den totale pakken som kommer med Trainee Sør, med mulighet for tre rotasjoner i ulike bedrifter, både private og offentlige, mentorordning og et knallbra sosialt opplegg var et åpenbart førstevalg for meg. I tillegg kjente jeg meg veldig klar for å komme tilbake til Sørlandet og bidra etter fem år i Trondheim. Da var Trainee Sør veldig passende.

Reime ser på Trainee Sør som en mulighet til å bli bedre kjent med seg selv. Både med tanke på hvor han ønsker å bidra og hvor trivselen er best. Dessuten poengterer 24-åringen at programmet gir en unik mulighet til å bygge opp et solid sosialt og profesjonelt nettverk. For ikke å glemme et samhold blant traineene.

Vi har faste månedlige aktiviteter og andre sosiale arrangementer sammen med de andre traineene. Man blir en del av et stort og godt miljø, hvor jeg opplever at man tar vare på hverandre og interesserer seg for hva de andre traineene driver på med både på jobb og ellers. Vi er rett og slett en stor familie i Trainee Sør!

Teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier

Traineens første plassering er i Nye Veier, hvor han jobber i avdelingen Teknologi og utbyggingsstrategi.

Det beste med Nye Veier må være alt nytt jeg lærer, arbeidsdagen min er veldig variert. Jeg opplever å få mye ansvar og oppgavene mine har en verdi for Nye Veier og samfunnet. Før jeg begynte i Nye Veier, hadde jeg en tanke om at man måtte være god på veifaget. Derimot ser jeg at de ansatte besitter et stort spenn av kompetanse, og at det viktige er å koble på den rette kompetansen i oppgavene man blir satt til å gjennomføre.

Trives med høyt tempo og litt «trøkk»

24-årigen trives med å ha mange arbeidsoppgaver og høyt arbeidstempo, og opplever det er slik i Nye Veier. Reime synes det er veldig spennende å være trainee, ettersom han får mye ansvar og mange ulike arbeidsoppgaver.

En bør være villig til å stå på litt ekstra. I tillegg er det gøy og motiverende å kunne se at det man har lært på skolebenken kan omsettes i praksis, og sånn sett kommer til nytte. Det kan være utfordrende med mange nye oppgaver, og en får testet seg selv på det å prioritere arbeidsoppgaver og erfart hvor viktig det er med en god struktur i eget arbeid.

Med andre ord har forventningene om en god blanding av godt faglig utbytte, men også nye, gode nettverk på Sørlandet blitt innfridd i aller høyeste grad.

Ønsker å finne drømmejobben

Først og fremst ønsker traineen at virksomhetene opplever bidraget hans som nyttig, ved at virksomhetene får nye synspunkter og blir utfordret på ulike områder av et nytt tankesett utenfra. I tillegg ønsker han å utvikle seg både faglig og som person, gjennom verdifull og nyttig arbeidserfaring, og i teamarbeid med ulike personer.

Sist, men ikke minst, ønsker Reime å komme et steg nærmere definisjonen på hva som er drømmejobben. Det har sammenheng med hva slags forventninger han har til omgivelsene på arbeidsplassen.

Jeg verdsetter et inkluderende arbeidsmiljø, hvor folk er positive og engasjerte. Ellers er det også et pluss om organisasjonen har en stå på-vilje, endringsvillighet og et ønske om å oppnå gode resultater. Nå gjenstår det bare å se hva som er drømmejobben, avslutter han.