Utvelgelsesprosessen pågår!

Takk til alle dere som har søkt Trainee Sør med frist 15. oktober og oppstart 1. mars. Utvelgelsesprosessen er nå satt i gang.

Vi er svært takknemlig for den store interessen kandidater viser Trainee Sør og Sørlandet. Utvelgelsesprosessen er nå satt i gang og aktuelle kandidater vil bli kontaktet av vår samarbeidspartner CR-Group for intervju.

Skulle du ikke bli innkalt i første omgang betyr det ikke at du er uaktuell, men at vi trenger mer tid til å analysere bedriftenes behov opp mot søknadene.

Etter førstegangsintervju vil aktuelle kandidater bli innkalt til en 2-dagers assessment på Dyreparken hotell i Kristiansand 19.-20. november.

Les mer om rekrutteringsprosessen her