kvadrat-logo-trainee-sor

Utvelgelsesprosessen er i gang!

Vi er svært takknemlig for den store interessen kandidater viser Trainee Sør og Sørlandet.

Vi vil gjerne takke for interessen du har vist ved å søke på Trainee Sør programmet. I de nærmeste dagene vil vi gjennomgå søknadene, og deretter innkalle en del av dere til intervju.

Samfunnet og arbeidslivet står nå overfor store utfordringer grunnet spredning av Corona-smitte og tiltak iverksatt for å begrense smittespredningen.

Mange bedrifter har sendt ansatte hjem og bedt dem bruke hjemmekontor i størst mulig utstrekning.

På bakgrunn av dette vil vi gjennomføre intervjuene på videomøter via Microsoft Teams. De det gjelder vil få en møteinnkalling i løpet av de neste 2 ukene.

Skulle du ikke bli innkalt i første omgang betyr det ikke at du er uaktuell, men at vi trenger mer tid til å analysere bedriftenes behov opp mot søknadene.

Videre har vi planlagt en vurderingsdag (assessment-senter) på Dyreparken Hotell i Kristiansand for dere som går videre etter intervjurunden. Det er lagt til den 29. – 30. april.

Her må vi avvente situasjonen for å se om det er forsvarlig å avholde dette fysiske møtet, eller om vi må finne andre løsninger.

Vi kommer til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Med vennlig hilsen Trainee Sør.

Les mer om rekrutteringsprosessen her