bilde-tina

Tar utfordringer på strak arm

Tina McDougall (25) flyttet helt til andre siden av landet etter videregående for å studere på UiA. Siden har hun ikke sett seg tilbake. Fremover ønsker hun å bidra med å utvikle Agder og utforske hva regionen har å by på – samt å finne årets beste is!

Navn: Tina McDougall

Alder: 25 år

Vokst opp: På Andøy i Vesterålen, Nordland.

Bor nå: I Kristiansand

Utdanning – hvor og hva:

Master i statsvitenskap og ledelse, Universitetet i Agder.

Bachelor i globale utviklingsstudier, Universitetet i Agder.

Arbeidsplass og oppgaver akkurat nå: Nå jobber i Agder fylkeskommune på avdeling for samskaping og internasjonalisering. Jeg arbeider med koordinering av Arendalsuka, Agdertinget og Kvinnespranget. I tillegg medvirker jeg arbeidet med #Vårtagder og de fylkeskommunale medvirkningsrådene.


Hvorfor søkte du Trainee Sør?

Jeg ønsket å få mulighet til å teste ut ulike virksomheter på Agder og danne et enda større nettverk i regionen. Trainee Sør gir meg en unik mulighet for nyutdannede til å få et godt innblikk i bedrifter og virksomheter, og jeg ønsket å prøve forskjellige stillinger og arbeidsoppgaver. Dette samtidig som man får god oppfølging og mulighet til personlig utvikling. Alt dette er elementer som gjorde Trainee Sør svært attraktivt for meg.

 

Hva engasjerer deg akkurat nå?

Jeg engasjerer meg spesielt i saker som angår likestilling, inkludering og mangfold, bærekraft, psykisk helse og samskaping på tvers.

Fokus på bærekraft og klima har lenge vært et viktig element i min hverdag. Det er behov for at man handler raskt for å oppnå det grønne skifte, og da må alle krefter trå til. Jeg har også alltid engasjert meg ekstra i saker som omhandler likestilling, inkludering og mangfold. Dette er noe som ikke bare må snakkes om, men hvor det også er behov for å handle. I tillegg har jeg de siste årene fått stort engasjement for utvikling av næringslivet på Agder, og viktigheten av å samhandle for å kunne løse felles utfordringer.

"Akkurat nå føler jeg overordnet at fora for samfunnsutvikling i #vårtagder godt representerer hva som engasjerer meg. Dette har gjort det enda mer givende å jobbe med dette i min nåværende plassering."

 

Hva er du mest stolt av å ha oppnådd det siste året?

Det jeg er mest stolt over å ha fullført mastergraden og bli ansatt i Trainee Sør det siste året. Jeg er også stolt over å ha tatt utfordringer på strak arm og utviklet meg i jobbsammenheng.

 

Hva er det modigste du har gjort?

Det aller modigste jeg har gjort var nok å flytte så langt unna hjemme etter endt videregående. Det å flytte alene til en by som jeg ikke hadde noe kjennskap til eller nettverk i for å starte et liv som student. Jeg er stolt over å være modig nok til å ta de valgene og satse på det jeg selv mener er riktig til tross for hva andre forventer av meg.

I alle år har jeg engasjert meg i ulike verv. I ettertid ser jeg at det har vært modig av meg å stille til flere valg og den jobben jeg har utført. Dette har eksempelvis også gjort at jeg har tatt ordet og holdt appeller for store forsamlinger.

 

Hvem/hva vil du hylle, og hvorfor?

Først vil jeg hylle mine kollegaer for den fine velkomsten jeg fikk og for deres kreativitet i arbeidsmetodikk. Videre vil jeg gjerne hylle Anna og Renate for den jobben de gjør i Trainee Sør, både for oss som er traineer og for næringslivet i Agder. Det arbeidet som gjøres på en daglig basis i Trainee Sør er utrolig viktig for utviklingen av næringslivet og involvering av nyutdannede i Agder.

Jeg vil også gi en generell hyllest til personer som benytter tiden sin til å forbedre det samfunnet vi lever i. Dette er veldig viktig bidrag til lokalbefolkningen, og er med på å inspirere flere til å selv engasjere seg i arbeidet.

Hvor henter du inspirasjon i hverdagen? 

Jeg får mye inspirasjon fra gode og innholdsrike samtaler. Dette gjør at mye av inspirasjonen i min hverdag kommer fra kollegaer og venner. Jeg jobber med mange innovative mennesker, og de er med på å inspirere meg til å arbeide på nye og forskjellige måter. I tillegg får jeg inspirasjon fra internett på flere områder som eksempelvis hobbyer, matretter som bør testes ut eller tips til personlig utvikling.

Hva må du ha på arbeidspulten din? 

Det viktigste jeg må ha på arbeidspulten min er nok post-it lapper og penn. Dette er noe jeg må ha lett tilgjengelig for å kunne notere ned om det skulle være noe, enten det er opplysninger eller arbeidsoppgaver.

 

Hvilken jobb kunne du ikke hatt? 

Dette spørsmålet krevde litt grubling, men etter litt betenkningstid viser det seg at det er flere type jobber som ikke passer for meg. Første tanken er jobber der man må anvende naturvitenskaplige regler. Eksempelvis fysiker hvor man skal benytte fysisk lover og utregninger. Jeg hadde nok heller ikke fungert i jobber som involverer blod og død. Eksempelvis obduksjonstekniker, slakter, akuttsykepleier.

 

Hva gleder du deg mest til det neste året?

Jeg gleder meg mye til veien min videre gjennom Trainee Sør. Jeg er spent på hvor jeg ender opp, og hvilke utfordringer som venter. Jeg gleder meg til nye erfaringer og utvikling som person gjennom trainee-perioden.

I tillegg gleder jeg meg til å endelig kunne reise litt igjen. Jeg er glad i å oppleve nye steder, møte folk og finne skjulte perler. For ikke å glemme, finne den beste isen og sjokoladen.

"Det å reise og oppleve nye steder er noe jeg har savnet under pandemien."

Sist – men ikke minst, nevn 3 gode grunner til å bli trainee i Trainee Sør!

  1. Gir en unik mulighet til å bli kjent med ulike virksomheter og arbeidsmetoder
  2. Det er sosialt og en god måte å skape et større nettverket
  3. Du får utviklet deg selv, opparbeidet arbeidserfaring og delta i utviklingen av Sørlandet