197728248_246324010599227_5352079682934415488_n

Sivilingeniøren som brenner for bærekraft og utvikling på Sørlandet

Mari Leikvangen (27) brenner for å ta vare på miljøet, enten om det er på land eller vann. Hun ønsker å bidra til økt bevissthet rundt bruk av miljøvennlige materialer i bygge og anleggsnæringen. I tillegg jobber hun aktivt for å økte bruk av digitale verktøy for å effektivisere byggenæringen.

Navn: Mari Leikvangen (27)

 

Hvor kommer du fra?

Tromøya i Arendal.

 

Hvor og hva har du studert?

Jeg studerte byggingeniør bachelor ved Universitet i Agder, og tok videre en mastergrad som sivilingeniør innenfor Bygge- og vassdragsteknikk ved NTNU i Trondheim.

 

Hvorfor ønsket du å studere innenfor dette fagområdet?

Da jeg startet å studere i Grimstad så ønsket jeg å bli arkitekt, men etter et halvt år på byggingeniør-studiene synes jeg konstruksjon og mekanikk var mer spennende emner.

«Jeg ønsket å kunne peke på et bygg og si at «det har jeg prosjektert», og vite at det ikke faller ned.»

Mot slutten av bachelorgraden tok jeg et fag innenfor vann og avløp. Dette førte til en interesse for vann, og videre mot vannkraft på grunn av de store dimensjonene. I tillegg synes jeg vannkraft er mer spennende, siden det er så mye usikkerhet og risikoer med prosjektene.

«Vann er dynamisk og beveger seg, som gjør det litt mer utfordrende med tanke på bygging av kraftverk og demninger.»

 

Hva handlet masteroppgaven din om?

Masteroppgaven min handlet om komprimering av stein i støttefylling i fyllingsdammer. Jeg tok utgangspunkt i lovverket for bygging av fyllingsdammer. Kravet til komprimering av støttefylling er at hvert lag bør komprimeres ved tung vibrovals i inntil 8 overfarter.

«Jeg ønsket å finne en bedre metode for å måle komprimeringen av støttefylling på, enn å telle overfarter.»

Jeg tok utgangspunkt i Statens Vegvesens håndbøker og faglitteratur for å finne ut at man kan benytte en responsverdi som et mål på komprimeringen. Altså, måle «ekkoet» man får tilbake når man påfører slag/last mot støttefyllingen. Ved å benytte denne metoden sammen med andre «godkjente» metoder fant jeg ut, via feltarbeid, at man kun trenger å komprimere rundt 4 overfarter, og at ved en videre komprimering vil man gjøre mer skade enn nytte.

 

 

Hadde du noen verv, deltidsjobb, utveksling eller andre gøye erfaringer i studietiden?

Jeg spilte jeg i orkestret til linjeforeningen for Bygg på NTNU Trondheim (Aarhønen). Det var veldig gøy, og vi var mye rundt i andre student-byer og spilte på gøye steder. Vi hadde et utrolig godt samhold gjennom studiene.

Jeg var fadder for de nye studentene som begynte hvert år, og også for studenter utenfor mitt fag. Dette var kjempegøy, og en veldig fin måte å bli kjent med folk fra andre fagretninger på.

Jeg vil også nevne at jeg tok et kurs via Universitetet i Agder hvor man blir introdusert for noen av de ulike karriereveiene man kan ta som byggingeniør. Dette kurset besto blant annet av entrepriserett, energirådgiving og vegbygging. Dette kurset var veldig nyttig for meg og mine medstudenter for valg av videre spesialisering, så jeg håper disse kursene fortsatt tilbys på UiA.

 

Hvorfor søkte du Trainee Sør?

For å få muligheten til å prøve ut flere jobber og flere bedrifter på kort tid. Jeg ønsker å finne ut av hva jeg trives å jobbe med. Man får gjennom traineeprogrammet møte mange inspirerende folk i forskjellige bedrifter og mange kule utfordringer.

 

Hva er din nåværende plassering og hvilke arbeidsoppgaver har du fått?

Min nåværende plassering er i Agder Energi Vannkraft.

«Her jobber jeg i 4 forskjellige prosjekt hvor jeg er med å kontrollere arbeidene som utføres på byggeplasser.»

Jeg er med å kontrollere rehabiliteringen av Dam Tungefoss i Lindensnes og Dam Gåseflå i Iveland, bygging av nytt kraftverk + dam på Fennefoss i Evje, samt bygging av laksetrapp på Rygene Kraftverk. Jeg holder også på å utarbeide en manual for å øke bruk av digitalisering i fremtidige prosjekt.  Jobben jeg gjør er en del av det å være prosjektleder for disse anleggene, og jeg får en veldig stor innsikt å hvordan det er å styre slike prosjekt. Jeg får også mye ansvar for å godkjenne at det som bygges er riktig, noe som kan kjennes litt skummelt, men jeg setter enormt stor pris på å få den tillitten som trainee.

 

Hva er det beste med din nåværende plassering?

Det beste med min plassering er muligheten for å være med på det jeg synes er spennende. Jeg får vært mye ute i felt, og lærer veldig mye av å se hvordan prosjekter faktisk bygges. Det å kunne samarbeide, diskutere og lære av så mange dyktige kollegaer og folk på anleggsplassene setter jeg skikkelig pris på.

               «Det er så fint at alle tar seg tid til å diskutere og svare på alt jeg spør om.»

 

Hvordan føles det å være trainee?

Jeg føler meg veldig takknemlig som får muligheten til å være trainee. Det er veldig givende å få møte så mange inspirerende personer gjennom flere plasseringer. I tillegg får man prøvd ulike jobber. For min del handler det mye om å prøve nye ting, og utfordre meg selv på å gå ut av den «vanlige» karriereveien som ingeniør.

 

Hvilket resultat ønsker du å sitte igjen med etter perioden i din nåværende plassering?

Jeg ønsker å ha økt min praktiske forståelse innenfor vannkraft-prosjekt, og lære så mye som mulig om hvordan slike prosjekt gjennomføres. Jeg håper også på å ha blitt kjent med mange mennesker jeg kan ha faglige diskusjoner med senere i livet.

 

Har du noen forbilder eller personer som inspirerer deg?

Pappa inspirerer meg med alt han kan!

 

Dersom du kunne snakket med forbildet eller personen som inspirerer deg, hva hadde vært samtaletema?

Det er ofte ting jeg interesserer meg for faglig, men kan også være ting som vi har en felles fascinasjon for. Vi så ofte på Animal Planet og Discovery Channel sammen når jeg var mindre, og diskuterer gjerne natur og dyreliv, eller verdensrommet.

 

Hva liker du å gjøre utenom jobben?

Jeg spiller saksofon i Tveit Union Musikkorps, og har hatt musikk som hobby i nesten 20 år nå. Jeg er også en veldig aktiv person, og trives godt ute i naturen enten i kajakk eller på toppturer. Jeg er en veldig rastlaus person, og når jeg ikke planlegger neste topptur så bygger jeg gjerne en ny terrasse i stedet.

6 kjappe fakta  
Alder 27
Fra Tromøya i Arendal
Sivilstatus Forlovet
Yndlingsrett Sushi
Hobby Musikk
Ferien tilbringes I et land jeg ikke har besøkt enda