1situasjonsbilde-consulting-agder

PwC, viljen leder veien du vil gå

Om ikke øverst på listen, er virksomheten høyt rangert blant mange nyutdannede studenter. Logoen er lett å kjenne igjen på den gule veggen ved Fiskebryggen i Kristiansand, idet man ankommer den lune viken som på sommerstid yrer av liv.

Trainee Sør har spurt PwC hva som står på agendaen, og hva det nye samarbeidet innebærer for en av verdens største kompetansebaserte virksomheter.

Hanne Amalie Lian er manager i PwC Kristiansand, et veletablert kompetansehus i regionen med omtrent 120 ansatte fordelt utover Arendal og Kristiansand. I internasjonal ramme lever virksomheten i symbiose med verdens største selskaper, og tilbyr tjenester innenfor revisjon, advokattjenester, regnskap, og rådgivning. Lian jobber innenfor sistnevnte avdeling, med tidligere erfaring fra riksrevisjonen og utdannelse som statsviter. I tillegg var Lian trainee i Trainee Sør for drøyt 8 år siden.

«Konsulenter kommer inn som upartiske aktører og utøver sitt arbeid for, og mellom offentlige og private aktører samt akademia. Vi har en fordel av å kunne se næringer i sammenheng, og trekke inn relevant kompetanse i vårt nettverk som konsulentselskap. Jobben vår består blant annet i å hjelpe virksomheter med å ta riktige beslutninger for å nå målene sine. Vi består for eksempel i endringsprosesser, ved omstillinger, i digitaliseringsprosesser eller i forbindelse med ønske om bedre måloppnåelse,» forteller Lian.

Økt fokus på offentlig forvaltning

«Personlig er jeg ansatt i PwC fordi det har vært en økt satsing mot offentlig sektor på Sørlandet. Denne satsingen speiles nasjonalt, men hos oss har den sammenfalt med nedgang i oljebransjen, hvor vi måtte omstille oss i likhet med næringslivet for øvrig. Vi er blant involvert i kommunesammenslåingsprosesser, i strategi- og organisasjonsutviklingsprosesser, og vi jobber med internkontroll, strategisk kompetanseledelse og digitalisering.»

Lian påpeker at endringene i konsulentbransjens kunder også har medført flere endringer internt i PwC. Da med tanke på hvilken kompetanse som er under taket til virksomheten på Fiskebryggen.

«Eksempelvis er jeg statsviter, også har vi historikere, ansatte med organisasjonspsykologi som hovedfelt, samfunnsøkonomer, sivilingeniører, samt ansatte innenfor HR. Dette i tillegg til advokater, siviløkonomer og revisorer, de tre fagområdene vi har flest av. Inngangsbilletten hos PwC er i utgangspunktet en mastergradsutdannelse, men kompetansebegrepet er større enn som så. Personlig egnethet er nesten enda viktigere.»

Lian synes arbeidshverdagen er svært motiverende, og nevner at det er «trøkk» samt en vilje til å «ville litt mer». Konsulenter må ligge et steg foran kundene for å være relevante og for å kunne bistå dem. «Vi har utrolig flinke folk som strekker seg langt for å oppnå det lille ekstra,» nevner hun.

Samfunnsansvarlig aktør med aktiv rolle

«I utgangspunktet kunne PwC i likhet med en del av våre konkurrenter sentralisert konsulentvirksomheten i eksempelvis Oslo, men istedenfor har vi styrket regionene ved å satse på konsulentmiljøer der bedriftene og kundene er. Selskapet ønsker å ta en aktiv rolle, være med, skape, og bidra til å tiltrekke kompetanse til Sørlandet.»

Lian påpeker at den oppdaterte kunnskapen er den mest verdifulle kunnskapen. Ettersom PwC ønsket nye tanker i eksisterende drift, ble forslaget angående inntak av trainee realisert.

«Traineer er viktige, både for å få tilgang på høykompetente medarbeidere som ønsker å utvikle regionen, samt verdifulle for å tenke nytt i organisasjonen. PwC ser på kompetansebygging som et samfunnsansvar, ettersom vi alle er tjent med å tiltrekke, utvikle, og bevare kompetanse på Sørlandet.»

Har vurdert trainee over lengre tid

PwC var med på å utvikle trainee-programmet til å begynne med, og virksomheten er derfor godt kjent med opplegget. Lian har vært trainee tidligere, var meldlem i styret til Trainee Sør en periode, og har siden vært aktiv i trainee-nettverket bestående av snart 150 eks-traineer. Til høsten engasjerer PwC sin første trainee, som er utdannet siviløkonom.

«Med utviklingen i PwC kan siviløkonomer brukes på flere områder for å utfordre og stille spørsmål, samt være en aktiv bidragsyter i ulike prosjekter. Traineen sin tidligere erfaring tilsier at vedkommende kan gå rett inn i prosjekter og bistå med sin ferske kompetanse. Vi har godt av å se ting med nye øyne. Ellers er vi alltid ute etter å rekruttere, som også er en grunn til at vi ønsket en trainee på nåværende tidspunkt.»

Ettersom Lian har vært trainee tidligere, har hun stor forståelse for perspektivet til den nye traineen som ankommer til høsten. Hun nevner at traineer på mange måter kan anses som praktiserende teoretikere, med oppdatert kunnskap. Manageren vet mye om oppdatering på fersk kompetanse, en «edge» angående informasjonen som videreformidles til kundene.

«Som trainee lærte vi å bygge nettverk i ulike virksomheter. Gjennom dialog og nysgjerrighet får man innsikt i saker som er aktuelle for ulike virksomhetene. Eksempelvis har vi et veldig aktivt alumni-nettverk der man får høre hva de nesten 150 tidligere traineene holder på med, i tillegg til de nåværende traineene. Dette er et eksempel på en arena som gir oversikt over hva som rører seg i omgivelsene. I tillegg har vi også FOU-arbeid internt som man hele tiden må oppdateres på, samt kursing selvfølgelig.»

Viljen leder veien

Lian har aldri før opplevd en arbeidsgiver som tar så godt vare på sine arbeidstakere og legger så til rette for at man skal lykkes. Manageren nevner flere grunner til at de ansatte trives i virksomheten. Deriblant oppmuntringen om å tenke nytt, tørre å prøve, satse, tro på seg selv og utfordre det etablerte.

«Vi blir kastet ut i det, blir vist og gitt tillit, og får stort ansvar. Så har vi spesielt gode ledere som går foran som gode eksempler, lever verdiene våre og legger lista for oss andre. Det er rett og slett oppskriften på å få topp motiverte arbeidstakere. Jobben blir en hobby og stemningen er helt rå!

 

En har alle muligheter og det er mest opp til en selv å finne den veien en har lyst å gå. Finner man noe som er gøy, er jeg overbevist om at det er en sammenheng med hvilke resultater man oppnår,» avslutter Lian.

Første trainee i PwC begynner til høsten, og Trainee Sør ser frem til samarbeidet med virksomheten på Fiskebryggen i Kristiansand. Følg med på vår traineeblogg fremover for et innblikk i virksomhetene.

 

Av Hans Jørgen Assmann