dsc_0362

Ønsker utvikling, læring og utfordringer

Ismail Mahammed (26) blir inspirert av mennesker som har opplevd hindringer og fortsatt velger å stå opp hver morgen for å gjøre positive endring rundt seg – og for samfunnet!

Navn: Ismail Mahammed

Alder: 26

Vokst opp: Fredrikstad

Bor nå: Kristiansand

Utdanning – hvor og hva: Jeg studerte bachelor i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur ved Høgskulen på Vestlandet. Deretter tok jeg en master i Global utvikling og Samfunnsplanlegging, med fordyping innen By- og regionalutvikling ved Universitetet i Agder.

Arbeidsplass og oppgaver akkurat nå:

Jeg har min første plassering i Agder fylkeskommune, avdeling Strategi og mobilitet. Mine arbeidsoppgaver akkurat nå er politisk sak om strategi for utvikling av stasjonsbyer. I tillegg har jeg utviklet medvirkningsverktøy som ble brukt i Regionalplan 2030, og som kan brukes i flere medvirkningsprosesser. Videre har jeg vært med på et prosjekt om utvikling av energiknutepunkt.  I tillegg jobber jeg med kunnskapsgrunnlag om energi som knapphetsvare.


Hvorfor søkte du Trainee Sør?

Jeg søkte på grunn av at jeg ønsker kunnskapsutvikling og erfaring fra forskjellige virksomheter. I tillegg mulighetene for mentorordning og solid nettverk.  

 

Hva engasjerer deg akkurat nå?

Det er to ting som engasjerer meg akkurat nå, det første er når jeg ser handlinger og holdninger som samsvarer, særlig med tanke på etnisk mangfold i arbeidslivet. Det andre som engasjerer meg er måten vi som samfunn mobiliserer oss får å nå bærekraftigmålene og de satsningene rundt fornybar energi.

 

Hva er du mest stolt av å ha oppnådd det siste året?

Året har jo nettopp startet, gi meg mer tid!

 

Hva er det modigste du har gjort?

Alle gangene jeg utfordret min frykt, f.eks. i møte med hunder. I tillegg har jeg vært modig ved å satse på Trainee Sør, fremfor den faste stillingen som jeg hadde som by- og regionalplanlegger.

 

Hvem/hva vil du hylle, og hvorfor?

Jeg vil gjerne gi en generell hyllest til rettighetsforkjempere. Alle de legendariske personene som ikke får nok oppmerksomhet og klapp på skulder for det de gjør/gjort for samfunnet.

 

Hvor henter du inspirasjon i hverdagen?

Jeg blir inspirert av personer som har opplevde hindringer og fortsatt velger å stå opp hver morgen for å gjøre positive endring rundt seg – og for samfunnet. Det er rett og slett fascinerende hvordan livet kan endre seg. Noen ganger henter jeg inspirasjon fra mine røtter der jeg er opprinnelig er fra, og den flerkulturelle bakgrunnen jeg kommer med – og om det ikke funker tar jeg meg løpetur.

 

Hva må du ha på arbeidspulten din?

Det jeg må ha på pulten er kaffe, veldig viktig! Man vet aldri om teknologen svikter, så kanskje lurte å ha penn og notatbok.

 

Hvilken jobb kunne du ikke hatt?

Jeg kunne ikke hatt en jobb der muligheter for utvikling mangler, da jeg liker å lære og bli utfordret faglig.  

 

Hva gleder du deg mest til det neste året?

Er spent på hva fremtiden bringer, gleder meg til å se hvordan jeg har utviklet meg både faglig og personlig. I tillegg gleder jeg meg til å møte mange nye ansikter og bli kjent med forskjellige bedrifter.  

 

Sist – men ikke minst, nevn 3 gode grunner til å bli trainee i Trainee Sør!

1. Mulighet for faglig utvikling

2. Mulighet for solid nettverk

3. Mentorordning