fredrik1

Med motivasjon om økt sikkerhet og robusthet i samfunnet

Fredrik Flaten har en bachelorgrad i Statsvitenskap og en mastergrad i Samfunnssikkerhet. I sin første plassering i Kristiansand kommune får han benyttet kunnskapen fra begge fagfeltene.

Skrevet av Helle Kirkhus på oppdrag fra Trainee Sør

Spontane og veloverveide valg  

25-åringen fra bydelen Hånes i Kristiansand er eventyrlysten og spontan. Et år kjøpte han seg for eksempel spontant en bobil. Det året prøvde han ut bobiltilværelsen sammen med venner i helger og ferier, og han tok blant annet med seg bobilen til Roskilde. Men han har også tatt mange veloverveide valg. Et av dem er valg av utdanning. Da han skulle velge sto han mellom flere utdanninger. Han veide interesser opp mot hverandre, og valget falt til slutt på Statsvitenskap på grunn av sin interesse for politikk, samfunnsstrukturer og samfunnsutvikling. Dette valget har han ikke angret på.

 

«Statsvitenskap gav meg veldig gode innføringer i forskjellige politikkområder (både nasjonalt og internasjonalt), politiske systemer, politisk teori, EU-institusjoner samt organisasjonsutvikling i offentlig og privat sektor.»

 

Gjennom bachelorgraden ved Universitetet i Agder fikk han også en interesse for beredskap og sikkerhet. Han fikk en forståelse for hvordan dette skaper solide institusjoner og trygghet i samfunnet. Han så i tillegg at fagfeltet er svært fremtidsrettet. Dette førte til at han søkte seg inn på en mastergrad i Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

 

«Motivasjonen for særlig beredskap og krisehåndteringen er at det er der du virkelig ser hva som kan bidra til å redde liv, bevare helse og miljøet. Det er gjennom planleggingen av beredskap du forsøker å skaffe til live planer, utstyr/personell og strategier for at den aktive krisehåndteringen blir best mulig. Det å kunne være med på å bidra til å styrke sikkerhet og robusthet i samfunnet er for meg en stor nok motivasjon i seg selv!»

 

Fredrik skrev sin masteroppgave om hvordan tidligere Marnardal kommune utførte krisekommunikasjon under ekstremvær i 2017 og 2018, og hvordan kommuneledelsen tok lærdommen fra hendelsene og iverksatte det i senere planverk. Gjennom å studere krisekommunikasjon og krisehåndtering i en kommune fikk han kombinert kunnskapen fra statsvitenskap og samfunnssikkerhet, og fikk i tillegg innblikk i hvordan fagfeltet blir benyttet i praksis.

 

Beredskapshåndtering og informasjonssikkerhet i Kristiansand Kommune

Etter utdannelsen søkte Fredrik seg til Trainee Sør. Her søkte han på bakgrunn av anbefalinger og erfaringer fra en tidligere trainee, og fordi han anså dette som en gyllen mulighet til å få variert erfaring og kunnskap fra ulike virksomheter på Sørlandet. Det sosiale aspektet ved å være en del av en trainee-ordning lokket også.

I første plassering som trainee er han en del av Kristiansand kommunes organisasjon stab innen område samfunnssikkerhet og beredskap. Han forteller at han her har fått muligheten til å anvende det solide grunnlaget og kunnskapen fra utdanningen for å ta fatt på praktiske og «reelle» arbeidsoppgaver.

 

«Særlig det å jobbe i Kristiansand kommune har gitt meg glede av å benytte kunnskapen fra både bacheloren og masteren. Arbeidsoppgavene er svært varierte, og jeg innser jo at det er nå den virkelige læringen og erfaringen kommer til, nemlig når teoriene fra bøkene skal settes til livet i reelt arbeid.»

 

Arbeidsområdene varierer fra håndtering og oppfølging av pandemien, gjennomføring av ROS-analyser i ulike prosjekter og til ivaretakelse av informasjonssikkerhet i forskjellige arbeidsprosesser i kommunen. Han får både utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. Ingen dager er like, og det stortrives han med.

 

Første uken i november hadde han hovedansvaret for egenberedskapsuken i kommunen, med et særlig fokus på å nå ut til innvandrermiljøene. Arbeidet han gjorde her fikk han mange positive tilbakemeldinger på.

 

«Det ble blant annet holdt informasjonstime og stand på Kongsgård skolesenter, utstillinger på alle kommunes innbyggertorg, informasjon rundt dette internt i kommunen samt ut til befolkningen, holdt innlegg i moskeen, videoer på forskjellige språk ble spilt inn og delt i sosiale medier og vi fikk utarbeidet en egen nettside tilknyttet egenberedskap.»

 

Fredrik synes at det beste med plasseringen er at han får jobbet svært tett med det han har utdannet seg innen, og at det på bakgrunn av det feltet han arbeider innen stiftes mange bekjentskaper, også utover egen organisasjon. Han verdsetter i tillegg det sosiale med de andre traineene og trekker frem «inn og ut- festen», en kveld hvor alle kull med traineer samles, som en særlig god opplevelse.

Etter 3 plasseringer i Trainee Sør håper Fredrik at han har fått brynt seg på en rekke forskjellige arbeidsoppgaver, fått variert erfaring og praktisert kunnskap.

 

«I tillegg håper jeg at jeg har opparbeidet et stort nettverk som følge av så mye variert arbeidserfaring på kort tid. Jeg ønsker å se tilbake på traineeperioden som den perioden i livet som virkelig gav meg grunnlaget for det fremtidige arbeidslivet, noe jeg tror vil stemme når vi kommer så langt.»

 

Sosial fritid

På fritiden er Fredrik glad i å trene mye. Han foretrekker å kunne nyte naturen med både fotturer i skog og mark og skiturer på vinteren. Han lager også en del mat. Selv vil han påstå at han er veldig god til å lage burger, som også er hans favorittmat.

Det er ingen tvil om at han er en sosial person. Han er glad i sosiale sammenhenger, og liker både store arrangementer med mange mennesker, og treffer gjerne venner og andre han bryr seg om når han skal koble av på fritiden. Samtidig har han ingen problem med å være alene, og kan for eksempel sette pris på noen dager alene på hytta.

«Det kan på mange måter være en kjempegod investering for meg! Det er kanskje denne kombinasjonen av å være glad i mennesker rundt meg, men samtidig klare meg veldig fint på egenhånd som gjør meg til den imøtekommende fyren jeg får tilbakemelder på at jeg er.»

 

Fredrik tar en dag om gangen, så hvor han er om 10 år vil tiden vise. Men han håper at han fortsatt arbeider særskilt med beredskap og krisehåndtering, og at han er vel etablert med alt det innebærer.