elise-i-fredrikstad-2

Kommunikasjonsentusiasten med hjerte for pedagogikk

Med en bachelorgrad i pedagogikk og en mastergrad i samfunnskommunikasjon ønsker Elise Kure å jobbe med samfunnsnyttige oppgaver som retter seg mot både barn og voksne. På fritiden utforsker hun gjerne eksotiske steder og nye kulturer.

Unik og allsidig kompetanse

25-åringen fra Fredrikstad startet sitt utdanningsløp i hovedstaden for å ta en bachelorgrad i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun forteller at pedagogikkstudiet har gitt henne verdifull kunnskap om læring og samspill mellom mennesker.

«Jeg valgte å studere pedagogikk og kommunikasjon fordi begge er fagfelt som favner bredt. Slik har jeg oppnådd en unik, allsidig kompetanse».

Etter tre år i Oslo flyttet Elise til Kristiansand for å ta en mastergrad i samfunnskommunikasjon ved Universitetet i Agder. Kombinasjonen av disse to studiene passer godt inn i dagens kunnskaps- og informasjonssamfunn, da det påvirker både hvordan vi lærer og hvordan vi kommuniserer. Dette stiller, ifølge Elise, krav til tydelig kommunikasjon.

«Jeg gleder meg stort til å benytte min kompetanse til å ta fatt på nye utfordringer i en bransje som stadig er i endring».

Tålmodig trainee

Elises masteroppgave tar for seg politisk kommunikasjon rettet mot barn.

«En viktig målsetting med oppgaven var å avdekke hvilke forskjeller det er på politisk kommunikasjon rettet mot barn sammenlignet med politisk kommunikasjon rettet mot voksne».

Det er innlysende at Elise verdsetter barn og unge. Både før og under studietiden arbeidet hun deltid i en leketøysbutikk, og gjennom ni år i butikk- og leketøysbransjen har hun blitt mer tålmodig og bedre på å takle stressende situasjoner.

Videre har hun under sin studietid vært engasjert i en frivillig organisasjon og en linjeforening. På Universitetet i Oslo arbeidet hun som frivillig i AIESEC UiO, og på Universitetet i Agder var hun tilknyttet Rhetorica.

«AIESEC er verdens største studentdrevne organisasjon og Rhetorica er linjeforeningen for kommunikasjonsstudenter ved Universitetet i Agder. Dette engasjementet har gitt meg profesjonell erfaring og et større nettverk».

Nå er fredrikstadjenta klar for å spille inn nye tanker og ideer på Sørlandet.
 

Kommunikasjon som strategisk virkemiddel

Elises første plassering er i kommunikasjonsavdelingen til Agder Energi. Der har hun en rekke ulike oppgaver, fra kompetanseløft i bærekraft, likestilt arbeidsliv, til skoleinformasjon. I tillegg arbeider hun med å revidere virksomhetens rekrutteringsprofil.

«Sistnevnte er en utrolig kul oppgave for en som kommer rett fra skolebenken».

Plasseringen i Agder Energi er preget av tillit, ansvar og en unik prestasjonskultur. Ordet prestasjonskultur kan for noen virke negativt, men i Agder Energi betyr det at man utveksler kunnskap og erfaring for å spille hverandre gode. Elise ivrer etter å kunne dele sin kunnskap og kompetanse, samt lære av sine kunnskapsrike kolleger.

«Som nyutdannet besitter jeg en annen type kunnskap og erfaring enn de som har vært i arbeidslivet lenge, noe jeg ser som en gyllen mulighet til å utveksle kunnskap og erfaring internt».

Etter endt traineeperiode i Agder Energi håper Elise å sitte igjen med en større fornemmelse av hvilke oppgaver hun ønsker å arbeide videre med i de neste plasseringene. Utover dette ønsker hun konkret erfaring med hvordan en kan bruke kommunikasjon som strategisk virkemiddel for å oppnå overordnede målsettinger. Allerede etter to måneder i Agder Energi har hun erfart at det kjennes riktig å arbeide med samfunnsnyttige oppgaver.

Rettferdig, omsorgsfull og detaljorientert

Elise beskriver seg selv som rettferdig, omsorgsfull og detaljorientert. I tillegg til å ha et stort engasjement for barn og unge, forteller hun at noe av det viktigste hun bruker fritiden sin på er familie og venner. Det er med andre ord tydelig at traineen er et omsorgsfullt menneske. Det er ingen tvil om at fremtidige medlemsbedrifter får en kunnskapsrik, målrettet og inkluderende trainee. Selv ønsker hun seg en nytenkende, åpen og trygg arbeidsplass med god kultur for samarbeid.

6 kjappe fakta

 
Alder: 25
Fra: Fredrikstad
Sivilstatus: Singel
Yndlingsrett: Pad Kra Pao (thai-rett)
Hobby Friluftsliv
Feriene tilbringes...: Helst på reise, gjerne til eksotiske land