1rand2

Karrieredame mot alle odds

Rand Albaidaq har en mastergrad i informasjonssystemer. Under studiene fikk hun tidlig et mål for øyet; Trainee Sør. Nå har hun sin første plassering innen e-helse og teknologi ved Sørlandet sykehus.

Skrevet av Helle Kirkhus på oppdrag fra Trainee Sør

IT og informasjonssystemer

Rand kom fra Palestina til Norge som 16-åring. I dag er 28-åringen gift, har to barn – og er trainee i Trainee Sør.

Som ung ønsket hun å lære mer om hvordan man kan bidra til å utvikle informasjonssystemer og hvordan digitalisering påvirker samfunnet. Derfor valgte hun å ta en bachelorgrad i IT og Informasjonssystemer og deretter bygge på med mastergrad i informasjonssystemer ved Universitet i Agder.

«Jeg ønsket å forstå rollen teknologi spiller i utvikling av organisasjoner og i samfunnet som helhet. Samtidig ønsket jeg å utvikle mine egne evner og ferdigheter til en helhetsforståelse for utvikling, integrering og bruk av informasjonssystemer, i tillegg til å kunne bidra til at organisasjoner kan utnytte informasjonssystemer for å nå egne mål.»

 

Karriere- og samfunnsmessig fordel

Trainee Sør fikk hun tidlig øynene opp for. Helt siden hun arbeidet med bacheloroppgaven i 2016 har nemlig dette vært hennes mål, et mål hun har jobbet hardt for å oppnå.  

«Karrieremessig mener jeg Trainee Sør er den beste måten å utforske arbeidsmarkedet på og finne det man brenner for og har lyst til å jobbe med i langt perspektiv. Spesielt når mitt studium er etterspurt i mange forskjellige bransjer, både teknisk og administrativt.»

Men det er imidlertid ikke bare den karrieremessige fordelen ved programmet hun trekker frem. Hun mener det også forelå en viktig samfunnsrelatert grunn til å søke på Trainee Sør:

«Samfunnsmessig ønsker jeg som både mor og kvinne med innvandrerbakgrunn å være en inspirasjon- og motivasjonskilde til unge mødre og minoritetskvinner, som tror at løpet er kjørt for dem. Jeg ønsker å vise at løpet er aldri kjørt så lenge en har riktig holdning, motivasjon og tro på seg selv.»

Selv tror hun at hun ble plukket ut som trainee fordi hun er nysgjerrig, trives med å jobbe både selvstendig og i team, motivert og ansvarsfull. I tillegg fremhever hun sin utdannelse som særlig relevant og samfunnsnyttig.

Til potensielle søkere til Trainee Sør gir hun videre tips om å være bevisst på hvorfor man ønsker en slik stilling, slik at det vil motivere enda mer til å komme igjennom nåløyet. I tillegg mener hun det er viktig å tørre å være seg selv, være fremoverlent og kaste seg ut i utfordringer.

 

Teknologi og e-helse ved Sørlandet sykehus

Første plassering har hun ved Sørlandet Sykehus. Her jobber hun innen teknologi og e-helse, og med programmet KOM (kvalitet og modernisering), et program som bidrar til økt digitalisering og innføring av ny teknologi. Prosjektene i KOM har ifølge Rand som mål å løse reelle utfordringer for pasienter og medarbeidere. Arbeidsoppgavene hennes er svært varierte, og varierer mellom prosjektstyring, dataanalyse, hospitering, og koordinering av pågående og framtidige digitale løsninger.

Rand skrev sin masteroppgave innen e-helse, om utfordringer ved informasjonshåndtering i digital hjemme-oppfølging. Derfor er hun glad for at hun har sin første plassering hos nettopp Sørlandet sykehus.

«Jeg trives godt med ansvaret og tilliten jeg får fra ledelsen. På programkontoret har jeg gode kolleger som er trivelig å jobbe med og jeg får lære mye av deres erfaringer. Tre av dem er blant annet alumner fra Trainee Sør. Det er veldig gøy å ha noen på jobb som har vært i samme situasjonen som meg. Selv om vi jobber med hvert vårt har vi alltid tid til å prate sammen og ha fellesmøter for utveksling av prosjektstatus.»

Hun er svært tilfreds med å være trainee, og mener denne opplevelsen er «unik»:

«Den meste nyttige siden ved å være trainee, er at jeg får prøve meg fram og finne ut hvilke arbeidsoppgaver jeg trives mest med og hvilke avdelinger jeg trives best i. Den beste opplevelsen så langt er at jeg har begynt å bygge nettverk allerede og lære masse fra andre traineers opplevelse fra sine arbeidsplasser.»

Etter tre plasseringer håper Rand at hun har fått erfaring fra både offentlig og privat sektor. Hun ønsker å bli utfordret på mange ulike områder og samtidig lære mye av de andre traineene og få mulighet til å skaffe seg et verdifullt nettverk på Sørlandet.

 

Familieorientert fritid

På fritiden tilbringer Rand mye tid sammen med familien, som består av ektemannen og to barn. Hun elsker blant annet å gå på tur i skogen sammen med dem for å tenne bål og nyte det enkle livet i naturen. I tillegg er familien glad i å reise. Neste reisemål går forhåpentlig til Santorini for å oppleve «vakre solnedganger og svimlende utsikt.»

En person hun sier hun har lært mye av og ser opp til er nettopp ektemannen:

«Han har særlig inspirert meg til at høy selvtillit og motivasjon kan lede til at du når dine mål og videre oppnå drømmen din».

I fremtiden håper hun at hun og ektemannen kanskje driver et eget firma, noe de lenge har drømt og snakket om. I tillegg drømmer hun om en bærekraftig verden og fred.