2igland-garasjen-deh-(foto-camilla-hovsto)2

Igland Garasjen, ny kompetanse inn portene

Visste du at Igland Garasjens eventyr startet samme år som smilefjes-symbolet ble oppfunnet? Likheten mellom smilefjeset og virksomheten er at begge smiler like bredt i dag som de gjorde for første gang i 1963.

I snart 60 år har Grimstad-bedriften levert prefabrikkerte elementgarasjer, fra Løvebakken i øst til Fløyen i vest. Nå har de spredt seg utover landegrensene, til både Sverige og Danmark. Men de fleste garasjene blir fortsatt montert på norsk fastland. Vi har tatt turen til Grimstad for å lære mer om Igland Garasjen, og hvorfor bedriften ønsker et samarbeid med Trainee Sør.

Leder for et offensivt selskap

Dag Erik Heier er administrerende direktør i Igland Garasjen og har jobbet i bedriften i syv år. Til daglig jobber han med ledelse og utvikling av selskapet, både strategisk og operasjonelt. Han påpeker flere faktorer som gjør Igland Garasjen til en trivelig arbeidsplass.

«Vi legger stor vekt på at våre medarbeidere skal trives på jobben. Vi tror en god indikator på dette er sykefraværet som hos oss er på under 3 prosent. Vi har også veldig god score i medarbeiderundersøkelser på at det er gode relasjoner mellom medarbeidere og ledere. Vi prøver også å være et offensivt selskap som ønsker å vokse. Dette gjør at vi er stolte av å jobbe i Igland Garasjen, og bidrar til å opprettholde en god bedriftskultur.»

Og vekst har det blitt mye av de siste årene, ettersom omsetningen har steget fra 80 millioner i 2012 til 300 millioner kroner den dag i dag. For å fortsette utviklingen av selskapet hadde Igland Garasjen behov for ny kompetanse i virksomheten, og ansatte derfor en trainee i vinter.

«Vi hadde behov for prosjektrelatert arbeidskraft og tenkte Trainee Sør var en god løsning. Vi blir kjent med nyutdannede kandidater som også kan være aktuelle å ta inn på langsikt. Nåværende trainee jobber med en digitaliseringsprosess i lageret vårt. Med enkle ord er det et strekkodesystem som eliminerer feilinntasting av hvilke elementer som plukkes. Alle varer har unike koder, og hvis man plukker feil vare får man feilmelding.»

En allsidig trainee, med bakgrunn fra økonomi

Traineen som jobber hos Igland Garasjen, er siviløkonom og har mer administrativ enn teknisk bakgrunn. Men selv om prosjektet han jobber med tilsynelatende handler om innføring av ny teknologi, dreier det seg like mye om organisasjonsutvikling og endring av arbeidsprosesser.

«Om man er økonom eller har annen bakgrunn er ikke det viktigste. Slike prosjekter handler først og fremst om å innføre endringer i organisasjonen; få medarbeidere til å endre måten de arbeider på og ta i bruk ny teknologi for å effektivisere dagens arbeidsprosesser og redusere risikoen for feil. Evnen til å sette seg inn i nye problemstillinger og til å formidle hvordan man skal bruke ny teknologi er helt sentralt. Vi er veldig fornøyde med vedkommende så langt. Tilbakemeldingene er at traineen er en viktig bidragsyter i prosjektet.»

Den administrerende direktøren satser på at prosjektet ferdigstilles i mai, slik at traineen får nye arbeidsoppgaver å bryne seg på. Traineen skal videre til ny bedrift i august. I dag jobber det rundt 100 ansatte i den mellomstore bedriften.

I hovedsak sier Heier at to tredjedeler av kundene er å finne på Østlandet, mens ca. 10% av kundene finner er på Sørlandet. Resten er spredt utover Norge samt noen få prosent i utlandet. Men garasjemarkedet har et stort potensial på landsbasis, selv etter at virksomheten har satt opp snaut 100 000 garasjer. Markedsandelen til virksomheten er rundt 15% i Norge, og det med god grunn.

«En av fordelene våre er at oppsetting av garasje er effektiv. Det tar totalt to-tre dager å sette opp en standard garasje på tomten. I tillegg har vi nesten 60 år med erfaring innenfor bransjen, og vet mye om hva folk har behov for i garasjen.»

Effektivisering preger virksomheten, et begrep som også kommer til å gjelde i fremtiden.

«Alle bedrifter må jobbe smartere, finne gode løsninger og holde kostnadene nede. Vi har jobbet mye med digitalisering for å forenkle informasjonsflyten og forhindre feil. Med tanke på innovasjon fokuserer vi spesielt på arbeidsprosesser. Digitalisering er essensielt, ikke minst for å unngå unødvendig «dobbel inntasting», med de muligheter for feil det gir, men også fordi det gjør det enklere å ta i bruk roboter som er på vei inn i vår bransje også,» avslutter Dag Erik Heier.

Vi i Trainee Sør ser frem til samarbeidet med Igland Garasjen i Aust-Agder. Dersom du synes Igland Garasjen høres ut som en spennende bedrift å jobbe i, sjekk ut deres nettside.

Av Hans Jørgen Assmann