rebecka-fix-(2)

Humanitær innovatør

Etter flere år med studier i Bergen og utveksling til Sør-Afrika, synes Rebecka Nyland at det er deilig å være tilbake på Sørlandet for å jakte drømmejobben.

Gikk sin egen vei

Rebecka Nyland er opprinnelig fra Glendrange i Flekkefjord. Barndomshjemmet er godt plassert midt mellom to gårder og Rebecka beskriver hjemstedet som fredfullt og med «åpne dører». Mye av tiden har hun brukt i den lokale håndballklubben – både som spiller, trener og dommer.

I 2015 dro Rebecka til Bergen for å ta en bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet.

«På det siste året skulle vi spesialisere oss innen enten markedsføring, mikroøkonomi, regnskap, logistikk eller ledelse. Stort sett går hele studiet ut på å lære seg bedriftsøkonomi, mikro- og makro og organisasjonsteori, og de fleste ønsket å gå videre med en av de fordypningene. Jeg derimot ønsket å lære noe helt nytt, og valgte derfor et ukjent området, nemlig logistikk.»

Hun har alltid synes at tall er gøy og interessant, og mulighetene i en økonomisk utdannelse gir stort spillerom for karrieren videre.

«Etter et valgfag i logistikk kjente jeg at lidenskapen min lå i produksjon og prosessledelse, logistikk og transportrett. Det er veldig spennende å se hvor mye logistikk har for effektivisering og bedre utførsel av ledelsesorganisering å gjøre.»

Læringsvillig og nysgjerrig

Videre valgte Rebecka å ta en master innenfor innovasjon og ledelse, også ved Høgskulen på Vestlandet.

 «Jeg følte også at logistikk, lean og effektivisering henger veldig tett sammen med innovasjon og følte derfor at masterstudiet passet veldig godt sammen med min bachelorgrad.»

Masteroppgaven ble skrevet innen valgfaget «fornybar energi» og handlet om hurtigladere for elbiler. Hun undersøkte hvilke drivere og barrierer som finnes ved utbygging av hurtigladere i fylkene Vestland og Troms og Finnmark, samt om dagens modeller for offentlig-privat samarbeid er tilpasset regionale forskjeller.

Under masterstudiet fikk Rebecka i tillegg en unik mulighet til å dra på utveksling til Sør-Afrika, nærmere bestemt Cape Town. Hun studerte sosialt entreprenørskap ved University of Cape Town Graduate School of Business, mens hun hadde praksis hos en frivillig organisasjon som heter Breadline Africa. Organisasjonen arbeider med å konstruere toaletter, klasserom og kjøkken av gamle shipping-kontainere.

«Her jobbet jeg med å utvikle et nytt forretningskonsept som hadde til hensikt å tjene penger til den frivillige organisasjonen slik at de kunne redusere sin avhengighet til donører fra Europa. Innovasjon og entreprenørskap var noe jeg ville lære mer om for å kunne bidra med regional utvikling der hvor jeg kommer fra.»

Aktiv, omsorgsfull og tilpasningsdyktig

I tillegg til å ha vært aktiv håndballspiller på studentlaget ved HVL, arbeidet Rebecka blant annet også deltid ved siden av studiene på Solheim alderspensjonat. Den erfaringen kommer nok godt med i hennes første plassering på Sørlandet Sykehus HF avd. Flekkefjord, i administrasjonsstaben.

«Hovedprosjektet mitt går hovedsakelig ut på å implementere et beslutningsstøtteverktøy som kalles «Plan for høy aktivitet». Dette går ut på å finne indikatorer som kan måle aktivitetsnivået i enheten, og lage retningslinjer for hvordan økt aktivitet skal håndteres. Jo mer implementert verktøyet blir, desto mer kan man legge til rette for ressursallokering hvor man får hjelp fra avdelinger som befinner seg i et lavere nivå.»

Rebecka jobber tett opp mot klinikkdirektøren for somatikk og får delta på flere ledermøter. En av arbeidsoppgavene hennes er blant annet å ferdigstille et budsjettnotat for budsjettprosessen for 2021, og på den måten opparbeider hun seg også god kontakt med de ulike enhetene på sykehuset.

«Vi jobber sammen med å finne gode prosjekter som kan bidra til økt aktivitet og redusere kostnader knyttet til overtid og ekstrahjelp.»

Fart i hverdagen

I løpet av studietiden på HVL i Bergen arbeidet Rebecka med mange spennende prosjekter. Blant annet var hun assistentlærer i matematikk, var med å arrangere karrieredag, arrangerte «Bergen Brainstorm» gjennom START Bergen, var med på oppstart av linjeforeningen MILINN og hatt internship i Norsk Hydro ASA.

Likevel følte hun at utdanningen hadde lært henne litt om mye, men at den var såpass lite spesifikk, at hun ikke helt visste hva hun ønsket å jobbe med etter masteren var levert. Hun visste at hun ønsket å flytte hjem igjen, og følte at Trainee Sør passet henne helt utmerket.

«Så da jeg fant Trainee Sør hvor man kunne få mulighet til å prøve tre ulike plasseringer på Sørlandet, i ulike typer sektorer måtte jeg bare søke. Det er jo en helt unik mulighet hvor man kan prøve og feile, og man får lov til å være ny samtidig som man får tillit og ansvar for utfordrende arbeidsoppgaver. I tillegg får man jo et utrolig nettverk både i traineer og i ansatte i de ulike plasseringene.»

 

6 kjappe fakta  
Alder 26
Fra Flekkefjord
Sivilstatus Samboer
Yndlingsrett

går det an å velge en? Rypebryst og fløtegratinerte poteter, skalldyr, andeconfit

Hobby

Sosiale tilstelninger med venner og familie, en eller annen form for aktivitet

Feriene tilbringes I et nytt land eller på hytta