1portrett-sveinung

Gøy med ingeniørkunst

Etter mange år på skolebenken er Sveinung Attestog (27) klar for å bidra inn i regionens næringsliv og industri. I løpet av det neste året er han også ferdig med sin doktorgradsavhandling i Mekatronikk fra UiA, og gleder seg til å kunne tituleres som «Dr. Attestog».

Navn: Sveinung Attestog

Alder: 27

Vokst opp: Lauvdal i Bygland kommune

Bor nå: Grimstad, men er fremdeles registret som innbygger i Bygland

Utdanning: Universitet i Agder der jeg fullførte master i Fornybar Energi og snart Ph.d. i Mekatronikk

Arbeidsplass og oppgaver akkurat nå: Agder Energi Nett i avdeling Nettstrategi og Analyse. Jeg skal begynne på konseptvalgutredning i Birkeland og arbeider med å utvikle Python koder for å automatisere utregninger i regionalnettet.


Hvorfor søkte du Trainee Sør?

Etter et par tiår på skolen hadde jeg lyst til å komme ut i næringslivet og industrien. Jeg er sterk knyttet til Agder og vil veldig gjerne få meg arbeid og etablere meg her. Trainee Sør opplever jeg å kunne gi meg gode sjanser for å få en fot innen bransjen.

 

Hva engasjerer deg akkurat nå?

Det som engasjerer meg, og sikker mange andre, er det som gir oss mestringsfølelse. For meg er det matematikk og realfag. Det er gøy med tekniske løsninger og ingeniørkunst, som løser problemer enkelt og elegant.  

 

Hva er du mest stolt av å ha oppnådd det siste året?

Arbeidet mitt på doktorgraden. For et år siden arbeidet jeg fremdeles på min første journalartikkel og jeg måtte produsere to til for avhandlingen. I tillegg var selve avhandlingen så vidt begynt på. Kunne ikke gjøre så mye annet enn å arbeide og stå på! Da jeg begynte i Trainee Sør i mars 2022, fikk jeg levert tredje artikkel til fagfellevurdering og første utkastet av avhandlingen var klar for rettskriving av mine veiledere.

«Det er fremdeles en del arbeid igjen, men jeg ser lyset i enden av tunnelen.»

Hva er det modigste du har gjort?

Delta og presentere mine konferanseartikler fra doktorgraden min på internasjonale forskerkonferanser i Frankrike, Kina og Sør-Korea.

Holde krasjkurs i Fysikk for hundre førstegangsstudenter på UiA, nærmest på sparket.

 

Hvem/hva vil du hylle, og hvorfor?

Vil uttrykke en stor takknemlighet til Norge og det norske samfunnet. Vi har relative liten avstand og god tillit til styresmaktene, som ofte er åpen for kritikk. Mye er takket være velstanden vi fikk fra olja, men hvordan vi har forvaltet den har sørget for at Norge vil fortsette å være et godt land å bo i. I tillegg så er Norge godt rustet for å komme gjennom den ene krisa etter den andre i det lange løp.

«Alle land kan si at de har det flott i de gode årene, men det er få som kan si at de fremdeles har det greit til tross i de vonde.»   

Hvor henter du inspirasjon i hverdagen? 

Gleden i matematikk og realfag, trivelige kollegaer og familien.

 

Hva må du ha på arbeidspulten din? 

Arbeids-PC, grafisk kalkulator, kladdebok med ruter og andre skrivesaker

 

Hvilken jobb kunne du ikke hatt? 

Det er mange jobber som jeg kunne sikkert ha mestra, men det jeg gjerne vil ha er et arbeid som krever at jeg sitte og regner dagen lang. Jeg ser for meg å utarbeide ulike prosjekt og etter hvert ta på meg mer og mer lederansvar når erfaringa begynner å bygge seg opp.  

 

Hva gleder du deg mest til det neste året?

Å endelig være ferdig med avhandlinga og kunne titulere meg selv som Dr. Attestog.

Jeg er mest spent på hvor jeg ender opp i Agder, og om jeg har fått fast arbeid når jeg er ferdig med Trainee Sør programmet.   

 

Sist – men ikke minst, nevn 3 gode grunner til å bli trainee i Trainee Sør!

  1. Man får prøve seg på ulike arbeidsplasser for å se hva som kan passe.  
  2. Sosialt samhold og nettverksbygging
  3. Statistisk sett gode sjanser for arbeid etter å ha fullført programmet.