arrangementsmal-flere-i-arbeid

Flere i arbeid

I Kristiansand er det rundt 16.000 personer som står uten arbeid. Blant disse personene finner vi unge uføre, arbeidssøkere med hull i CV’en, personer med et internasjonalt navn og nyutdannede som ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet. Regionen vår scorer dessverre dårligst på utnyttelse av disse ressursene, sett opp mot andre norske storbyer. Dette ønsker Næringsforeningen og andre næringslivsledere på Sørlandet å endre!

Utspringet til Næringsforeningens ressursgruppe «Flere i Arbeid», er rapporten fra Oppgaveutvalget «Flere i arbeid» fra våren 2020. Gruppen vil særlig jobbe med å øke bevissthet om utenforskap i næringslivet og invitere til engasjement blant næringslivet for å finne de gode løsningene for at flere kommer og blir værende i arbeid. Ressursgruppen er og blir en viktig pådriver inn mot Kristiansand kommunes program med samme navn, «Flere i arbeid». Programmet vil jobbe med å følge opp tre satsningsområder: «Fra utdanning til arbeid», «Fra passiv stønad til arbeid» og «Bli jobbklar på jobben». Næringsforeningen leder ett av prosjektene som skal jobbe for å inkludere og kvalifisere kandidater i bedrifter. Erfaringer, engasjement og handlekraft fra bedriftene i regionen blir viktige aktører for å lykkes.

Inkludering og mangfold i arbeidslivet er viktig tematikk, og det lokale næringslivet må mobiliseres for å få til en sårt trengt endring for fremtiden. Vi i Trainee Sør arbeider aktivt med inkludering, mangfold og nyutdannede. Som en del av et gjensidig medlemskap mellom Næringsforeningen og Trainee Sør, ønsker vi å være forbilder for dette viktige temaet som vil styrke og bringe nye krefter inn i arbeidsmarkedet i regionen.

Nå har ressursgruppen og Næringsforeningen en klar oppfordring til deg som er leder, eller som ressursperson i din bedrift, om å bli med på et av kanskje høstens viktigste arrangement den 16. november! 

Er du nysgjerrig på utfordringene i regionen, eller kanskje du vil spille inn dine ideer og forslag til hva vi kan gjøre sammen for å gi 16.000 av våre uutnyttede ressurser en sjanse til å bli inkludert i arbeidslivet og unngå utenforskap? Les mer og meld deg på arrangementet innen 12. november i lenken under! Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

https://www.kristiansand-chamber.no/arrangement/hva-ma-til-for-at-vi-far-flere-i-arbeid/

 

Les mer:

https://www.kristiansand-chamber.no/aktuelt/skal-jobbe-for-a-fa-flere-i-arbeid/

https://www.kristiansand-chamber.no/aktuelt/se-personen-som-en-ressurs/


Trainee alumni Ivar Bergem Strand (PwC) og Helena Frustøl (Næringsforeningen) jobber med ressursgruppen «Flere i arbeid».