dsc_0477

Effektivisering av prosesser

Sondre kjenner på engasjement når har ser hvordan teknologi kan effektivisere prosesser, og hvordan hans bidrag kan skape verdiskapning på tvers i organisasjoner!

Navn og alder?
Sondre Hammersbøen, 27 år

Utdanning?
Master i informasjonssystemer, bachelor i IT og informasjonssystemer

Nåværende plassering?
Kristiansand kommune

Hva jobber du med i første plassering? 
Effektivisering og automatisering av endringsprosesser, med fokus på tilgangsstyring.


Drømmeyrke som barn?
Filosof, og byggmester for å bygge mitt eget hus

Fritidsinteresser?
Reising, trening, gaming og sosialisering

Hvorfor søkte du Trainee Sør? 
Fordi det er en fantastisk måte å tilegne seg flere erfaringer på kort tid, se hva en liker best å jobbe med, utvikle en breddekunnskap uten like, og ikke minst å bli kjent med mange forskjellige mennesker i ulike arbeidsmiljøer!

Hvordan opplevde du søknadsprosessen? 
Den var en vanvittig flott erfaring, som var både gøy og utfordrende!

Hva engasjerer deg akkurat nå?

De mange måter teknologi kan føre til effektivisering av prosesser, og at mine arbeidsbidrag øker målbar verdiskapning i en av Sørlandets største organisasjoner på tvers av faginndelinger

Hva er du mest stolt av å ha oppnådd det siste året?

Bidratt innenfor et forskningsfelt med konkrete kunnskapshull og konkrete tiltak som allerede har blitt realisert, i tillegg til å ha landet jobben i Trainee Sør.

Hva er det modigste du har gjort?

Å gå en hel arbeidsdag i over 30ºC, under åpen himmel i Afrika, uten solkrem

Hvem/hva vil du hylle, og hvorfor?

Da vil jeg fremheve mine kolleger i Kristiansand kommune. De har tatt meg særdeles godt imot, vært til stor hjelp med alt av spørsmål samt problemstillinger fra dag én og har et fantastisk inkluderende sosialt miljø på tvers av avdelingene.      

Hvor henter du inspirasjon i hverdagen? 

Å kunne hjelpe andre med problemer, løse utfordringer og å mestre oppgaver både på jobb og privat

Hvilken jobb kunne du ikke hatt? 

Baker, fristelsene ville vært en daglig utfordring

Hva gleder du deg mest til det neste året?

En god og varm sommer med rom til å dra ut på sjøen, studietur med Trainee Sør og bryne meg på noe helt nytt i neste plassering via Trainee Sør fra 1. mars