sk_revisjon_farger

Sørlandet kommunerevisjon IKS

Sørlandets største kompetansemiljø for kommunale revisjonstjenester

 

Sørlandet kommunerevisjon tilbyr finansiell revisjon til kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskap og andre oppdrag som kirkelige fellesråd, menighetsråd, legater og stiftelser. Vi gjennomfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommuner og fylkeskommuner, og i selskaper der det offentlige er eiere. Vi utfører også risikovurderinger og andre undersøkelser. I tillegg tilbyr vi rådgivning, bistand, kurs og opplæring.

SK-revisjon |