nkom_logo_horisontal_norbok_200px-(003)

Nasjonal kommunikasjons- myndighet (Nkom)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er en tilsyns- og forvaltningsmyndighet for tjenester innen elektronisk kommunikasjon og post i Norge. 

Vårt overordna mål er å legge til rette for et likeverdig og sikkert tilbud av post- og ekomtjenester over hele landet, i bygd og i by. Nkom skal sørge for at alle aktører i ekombransjen får like konkurransevilkår, som gir priskonkurranse og valgfrihet for kundene. Vi har også et spesielt ansvar knyttet til sikkerhet og beredskap i elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett), mot både dataangrep og belastninger fra ekstremvær eller andre ytre farer. Vi har en aktiv rolle i utviklinga av nytt nødnett og mobil beredskap ved hendelser i samfunnet. Nkom forvalter frekvenser for mobil, radio og fjernsyn i Norge. Frekvenser utgjør en verdifull og begrensa naturressurs, og vi har en svært viktig rolle i å tilrettelegge for 5G utbyggingen i Norge.

 

Les mer her: www.nkom.no