ikt-agder-logo-farge-rgb_720

IKT Agder IKS

IKT Agder IKS er Norges første interkommunale IKT-driftsselskap som leverer tjenester på to nivåer av offentlig forvaltning (kommune og fylke). Tjenestene omfatter blant annet brukersupport, drift av utstyr, nettverk, systemforvaltning, prosjektledelse og IKT rådgivning.

IKT Agder sine eiere er kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt fylkeskommunene i Agder med ansvaret for ca 43.000 brukere. IKT Agder skal styrke våre eieres kompetanse på IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være eierne sin IKT organisasjon. I tillegg til kommuner har IKT Agder også  kunder i kommunalt eide selskaper.

https://www.ikt-agder.no/