afk_logo_primer_f

Arendals Fossekompani

Arendals Fossekompani (AFK) er et investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper som gjør det grønne skiftet mulig. Våre virksomheter leverer teknologi, systemer og løsninger som gjør energi fra fornybare kilder stadig mer anvendelig og tilgjengelig og som hjelper kundene til mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse. AFK er i dag majoritetseier i selskaper med mer enn 2200 ansatte i 27 land. AFK har stolte tradisjoner innen kraftproduksjon, og eier og drifter to vannkraftverk. AFK ble etablert i 1896 og har vært notert på Oslo Børs siden 1913. Selskapet har hovedkontor i Arendal.

https://arendalsfossekompani.no