4meg

Risiko? Operasjonell? Hva betyr det?

I min hverdag som Trainee i Sparebanken Sør får jeg ofte spørsmål om hva jeg jobber med. Når jeg svarer operasjonell risiko, får jeg ofte de samme spørsmålene. Det kan være alt fra «Hva betyr det?» til «Risiko hva for noe?». Den forvirringen forstår jeg godt, da jeg selv måtte ty til Google for å ta innover meg hva arbeidet involverte.

I starten av plasseringen og før jeg i det hele tatt hadde begynt, ble jeg spurt i ulike formuleringer om hva jeg skulle gjøre for noe, hvorfor jobben min var viktig og hvordan det skapte verdi. Etter å ha jobbet rundt operasjonell risiko i over fire måneder, har jeg fått et bedre forhold til disse spørsmålene og skal forsøke å forklare nærmere.

Som den stereotypiske sørlending, har jeg tilbrakt en del år på sjøen. Man kan trekke en del metaforiske paralleller mellom operasjonell risiko og båtlivet, hvor det alltid er en risiko for å treffe skjær. Sårbarhetene kan være mange: mangel på GPS, manglende oppdatering av kartinformasjon på GPS eller kart, manglende kompetanse og erfaring hos kaptein og/eller en båt som er vanskelig å manøvrere.

Trusler kan også oppstå: uvær som skaper redusert sikt, andre båter, unormalt lav vannstand eller andre ukjente trusler vi ikke evner å forutse. Desto raskere en vil kjøre, jo bedre sikt og kartleggingsjobb kreves i forkant. Desto flere knop en holder tilbake, jo mer reaksjonstid får man på å reagere på truslene og dermed redusere sannsynligheten for risikoen.

Om det så er på sjøen, innen finans, organisasjon IT eller lignende, er risiko noe de fleste har et forhold til. Risiko betyr med andre ord sannsynligheten og konsekvens for tap. Operasjonelt (skjærene på sjøen) vil si at risikoen er forårsaket av feil, mislykkede prosesser, retningslinjer, systemer eller hendelser som forstyrrer forretningsdrift. Dette kan eksempelvis være feil begått av ansatte, fysiske hendelser eller kriminelle handlinger som svindel (noen har kjørt litt for fort).

Hvorfor er det viktig? Banker tjener penger på renter og å forvalte penger. Det betyr at hvis en bank har et gitt beløp i omløp via innskudd og utlån, så tjener den penger ut ifra hvor mye avkastning de kan tjene på å forvalte beløpet. En bank vil tjene lite på å holde fem knop på åpen sjø eller være stillestående, derfor holder banken tilbake på knopene ut ifra risikoen. Hvis sikten på sjøen er god, altså at sannsynligheten for konsekvens er lavere, kan banken bli tillat å bruke mer av kapitalen for å øke beløpet banken investerer.

Hvilken verdi er det operasjonell risikostyring skaper? Ved å redusere risikoen for økonomiske skjær, og banken trenger mindre kapital, kan banken tillates å øke beløpet som investeres i kundene sine (de kan øke farten). Kapital er beløpet banken sitter igjen med for sikkerhetens skyld. Fra en bank sitt ståsted, er en høyere kapitalbeholdning en redusert inntekt. Derfor ved å redusere den operasjonelle risikoen til banken, bedrer vi muligheten for å øke omsetningen. En lavere operasjonell risiko betyr bedre mål for mulige tap av verdi på skuta, som leder til å være bedre forberedt på konsekvenser og bedre estimere risiko. Vi reduserer samtidig utsatthet ved et tilsyn fra en statlig etat, som blant annet kan ende med bøter, og igjen vil gå utover kapitalen til banken.

Det som er viktig å forstå er at risikoen aldri kan bli null, fordi markedet (å være på sjøen) alltid involverer noe risiko. Dermed er operasjonell risiko graden av utsatthet for farer, som er viktig å holde lav for å øke mulighetsrommet til høyere omsetning, som kommer både banken og kundene til gode.