helenem

Personlig utvikling og læring i godt og inspirerende selskap

Å være trainee i Trainee Sør gir unike muligheter, og ikke minst en god, trygg og spennende start på arbeidslivet. Gjennom hele 18 måneder og tre plasseringer får man en stor mengde arbeidserfaring og bygger verdifulle nettverk. Med mange nye inntrykk og hyppig skifte mellom arbeidsgivere, vil man også komme over problemstillinger og spørsmål man kanskje ikke helt vet hvordan man skal ta fatt på - og da er det fint å ha en mentor!

For meg er mentorordningen en viktig del av Trainee Sør-programmet. I løpet av første plassering får alle traineer tildelt hver sin mentor, etter en grundig matching-prosess. Mentorene er erfaringsrike personer fra både næringsliv og offentlig sektor i Agder, og er gjerne ansatt i en av Trainee Sørs medlemsbedrifter. Noen mentorer har også selv vært traineer på et tidligere tidspunkt. Målet med mentorordningen er å gi traineene et bredere refleksjonsgrunnlag, å skape forståelse for ens egen verdi i en større sammenheng og å veilede fra et individuelt perspektiv til organisasjonsperspektiv. 

“En samtale mellom likeverdige kolleger gjennomført i en atmosfære av gjensidig tillit, støtte og utfordring hvor målet er å skape refleksjon og ettertanke som fører til endring og forbedring, og hvor man utforsker ”protesjéens” potensiale for utvikling og vekst som yrkesutøver”. Denne definisjonen fikk vi presentert på vår første felles mentorsamling med mitt kull, og når vi nå er omtrent halvveis i mentorordningen er min oppfatning at definisjonen er svært treffende. 

“Walk and talk”, digital kaffe eller lunsjprat 

Min mentor og jeg treffes omtrent en gang i måneden. Hvordan selve mentorsamtalen foregår i form og innhold kan variere stort - alt fra en digital kaffeprat til en lunsjsamtale eller en walk and talk i grønne omgivelser. Vårt forrige mentormøte la vi til Dampbageriet i byen og kombinerte med lunsj, som en liten halvveismarkering før sommerferien. 

Jeg ser på møtene med mentor som en arena der jeg kan vise åpenhet, nysgjerrighet, ærlighet og sårbarhet, og hvor jeg samtidig blir møtt med det samme av mentor. Det å vite at mentor er en ekstern part, en som ikke er en leder eller en kollega, tror jeg bidro til at jeg gikk inn i denne mentoring-relasjonen med en innstilling om at “dette er en person jeg kan snakke med om hva som helst”. Jeg benytter gjerne også muligheten til å stille “de dumme spørsmålene”, som ofte ikke er så dumme likevel. 

Personlig utvikling og selvrefleksjon er stikkord som godt beskriver mentorsamtalene. Mentor vier sin tid til diskusjon og refleksjon sammen med meg, og hjelper meg med å bli mer bevisst på mine egne styrker og utviklingspotensialer. 

Jeg er veldig takknemlig for at mentorordningen er en integrert del av Trainee Sør. Som ung og ny i arbeidslivet, og særlig i en annerledes arbeidssituasjon med hjemmekontor under pandemien, har det vært fint å ha en erfaren og kunnskapsrik person til å guide seg litt på veien.