3espen-med-aer.
Espen Aleksander Pedersen med Å`er

Fra Innsiden av Å Energi Konferansen 2024

Den 4. juni 2024, på Kilden i Kristiansand, var jeg og Trainee Sør privilegert nok til å være en del av Å Energi sin årlige konferanse. Som en del av kommunikasjonsavdelingen i Å Energi ga det meg et førstehåndsblikk på hvordan ledende beslutningstakere adresserer de utfordringene vi står overfor innen global energiomstilling.

 

Jeg ønsker å ta dere med i noen perspektiver som ble delt på scenen denne dagen. Samtlige kull var invitert av Å Energi til å delta på årets Å Energi-konferanse. 

Global Energitrend og Politisk Landskap

Claire Perry O'Neill, tidligere energiminister i Storbritannia, åpnet med å knytte sammen det politiske landskapet og dets innvirkning på energipolitikken. Hun knyttet sammen årets mange viktige valg rundt om i verden med stormaktsspill og energipolitikk. Chelsey Slack, fra NATO, delte innsikt i hvordan organisasjonen takler hybride trusler, med særlig fokus på kritisk infrastruktur som kraftforsyning. Hun påpekte viktigheten av sikkerhet i energisektoren: "Vi må ta sikkerhetsutfordringene på alvor, ellers kan konsekvensene bli store.", Chelsey Slack.

I lys av kommende valg i EU delte Susi Dennison fra European Council on Foreign Relations perspektiver på politikkens rolle i energiomstillingen. «Fremover kommer mye til å handle om hvilke narrativer vi klarer å bygge rundt omstillingen av samfunnet», sier Dennison, for kreftene som trekker i gal retning er mange.

Godt oppmøte under årest konferanse. 

 

Lærdom fra Uruguay

Ramón Mendez Galain ga en fengslende gjennomgang av Uruguays suksessfulle overgang til en nesten fullstendig fornybar energiforsyning på kun 15 år, og hvordan integrering av vind og sol kan revolusjonere et lands energisystem. Hans tilnærming til å se vind og sol i sammenheng inspirerer til lignende tiltak globalt. Inspirasjonen fikk han faktisk fra det nordiske kraftsystemet.

Nøkkelen til Fremtiden: Industri og Energi

Harald Solberg, adm. dir i Norsk Industri, Ragnhild Janbu Fresvik, CEO i Eviny og Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi, diskuterte samspillet mellom energi og industri og veien videre for fornybar industriutvikling i Norge. "Tilgang til nok energi er den største hindringen for omstillingen i industrien," forklarte han, og understreket behovet for forutsigbare rammevilkår.", Harald Solberg.

Som en del av kommunikasjonsavdelingen, var min rolle både i forkant og under konferansen å sørge for at Å Energi som selskap kom synlig frem med merkevaren, i tillegg til å bistå teamet som arrangerte konferansen hadde vi flere arrangement knyttet til selve konferansen på Kilden den 4. juni. Blant annet en egen minglekveld på nyåpnede Kunstsilo, en ledersamling på kvelden den 4 og 5. juni. Til slutt gikk min vei videre til Drammen hvor jeg var prosjektleder på vegne av Å Energi på en byutviklingskonferanse 5. og 6. juni. Etter en meget hektisk uke kunne jeg feire med to dager i Nederland sammen med de andre Traineene som hadde vært på studietur i Rotterdam.

Med nye perspektiver og inspirerende dialoger kan jeg med trygghet si at Norge virkelig kan lede an i den grønne omstillingen. La oss gripe denne muligheten og handle nå, sammen!

Tenk at vi har fått dette praktbygget i Kristiansand. (Kunstsilo)