CroppedImage
Bilde av trainee Even Andreas Lie

Faglig utvikling fra tre ulike plasseringer

I Trainee Sør får du unike muligheter til faglig og personlig utvikling. Det har vært helt gull for meg i overgangen fra å sitte på lesesalen til å nå aktivt delta i arbeidslivet.

Mitt interessefelt ligger i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Etter studiene har jeg vært opptatt av å finne ut hvordan jeg best mulig kan bidra med min kompetanse i arbeidslivet. I løpet av mine plasseringer i Trainee Sør har jeg fått være med på utrolig mye, som har gitt meg både faglig påfyll og inspirasjon som jeg kommer til å ta med meg videre inn i arbeidslivet.  

I min første plassering i Agder fylkeskommune fikk jeg innsikt i den sosiale dimensjonen av bærekraft, gjennom å jobbe med sertifiseringsordningen Likestilt Arbeidsliv. Det har vært nyttig å ha vært i et arbeidsmiljø som diskuterer ulike HR-relaterte utfordringer bedrifter møter på arbeidsplassen. Videre var det også spennede å få delta på ulike fagsamlinger arrangert av Likestilt Arbeidsliv. Her sitter jeg igjen med en større innsikt i kravene i likestillings- og diskrimmineringsloven, og en verktøykasse som gjør det enklere å jobbe mer systematisk med de ulike diskrimineringsgrunnlagene. Ved å utarbeide en politisk sak om flyktningers inngang til arbeidslivet i Agder, ble jeg også bedre kjent med verdien av sosialt entreprenørskap og utfordringene flyktninger står overfor i prosessen med å skaffe seg jobb. 

I Business Region Kristiansand har jeg jobbet med et bredt spekter av arbeidsoppgaver som berører ulike deler av næringslivet i regionen. Det har vært veldig gøy å være så tett på engasjementet som er i næringslivet, og se den viljen bedriftene i regionen har til å samarbeide på tvers av sektorer for å skape verdi for samfunnet. Her har jeg fått inspirasjon gjennom å delta på flere konferanser slik som Techpoint og Skagerrak Business Summit, og har selv vært med på å arrangere ulike arrangementer. I tillegg har jeg fått økt kulturell forståelse, gjennom å ha utarbeidet en kutymehåndbok for internasjonale storbesøk, slik at ansatte i Kristiansand kommune på best mulig måte kan ivareta internasjonale relasjoner. Denne fikk jeg også testet ut i praksis da vi fikk besøk av to indiske delegasjoner i forbindelse med arrangementet Agder-India Business Seminar.    

Jeg har nå min siste plassering hos Digin, hvor jeg har fått muligheten til å sette meg inn i to helt nye områder for min del, geomatikk og kunstig intelligens. Her skal jeg være prosjektleder og ha ansvaret for å koordinere initiativer og aktiviteter for etableringen av GeoAI:Hub, som er et nettverk for kompetansedeling på tvers av geomatikk-området og kunstig intelligens.

I tillegg til den faglige utviklingen man får gjennom tre ulike plasseringer får man også mye faglig utvikling i Trainee Sør, gjennom tilstedeværelse på arrangementer som TedX, faglige kurs som Design-Thinking og Lean, ulike typer verv som planlegging av studieturer og markedsføring.  

Gjennom mentorordningen i Trainee Sør har jeg også fått muligheten til å diskutere ulike erfaringer og utfordringer sammen med min dyktige mentor, som har lang erfaring fra ulike roller i næringslivet. Det har vært veldig nyttig, og er en fin arena for å finne ut hvilke faglig og personlig utvikling man har behov for, eller ønsker å bli bedre på. Det er også en fin arena for å finne ut hvordan jeg best mulig kan bidra med min kompetanse i arbeidslivet.