Utvelgelsesprosess pågår

Takk til alle dere som har søkt Trainee Sør med frist 15.mars og oppstart 1.september. Utvelgelsesprosessen er nå satt i gang.

Vi er svært takknemlig for den store interessen kandidater viser Trainee Sør og Sørlandet. Utvelgelsesprosessen  er nå satt i gang og aktuelle kandidater vil bli kontaktet av vår samarbeidspartner CR-Group for intervju.

Avsluttende assessmentsenter er satt til 3-4.mai.  I slutten av mai  er den endelige utvelgelsen i mål.